ÅRSRAPPORT 2021
For Hvidbjerg Bank A/S
CVR 64 85 54 17
Regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021